The Grand Interior Algemene voorwaarden - The Grand Interior

Gratis verzending binnen heel Europa
Op maat gemaakte luxe
Design concepten voor hospitality
Ontwerp en constructie. Wij leveren het totale plaatje.
 • Nederlands
 • Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN THE GRAND INTERIOR

   

  De onderstaande Algemene Voorwaarden gaan in door, en tussen u en The Grand Interior. Bijgevolg wordt vanaf hier naar The Grand Interior verwezen alѕ ("Website" of "Bedrijf," of "wij" of "ons" of "onze") en de gebruikers van deze website worden aangeduid als ("u" of "Gebruiker").

   

  OPMERKING

  Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u enig deel van de website bezoekt en voordat u klikt om een optie die u ter beschikking wordt gesteld te accepteren of ermee in te stemmen, omdat elk gebruik betekent dat u de algemene voorwaarden van deze website accepteert en ermee instemt dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. Dus, als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, mag u de Website op geen enkele wijze openen of gebruiken.

   

  ALGEMENE AANVAARDING

  The Grand Interior is eigenaar en beheerder van deze website.  Dit document regelt uw relatie met www.thegrandinterior.com. Toegang tot en het gebruik van deze wеbѕіtе en de producten en diensten die via deze website beschikbaar zijn (gezamenlijk, de "Diensten"), zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de “Servicevoorwaarden" of “Algemene Voorwaarden”). Door het gebruiken van deze diensten, gaat u akkoord met al de Servicevoorwaarden, zoals deze door ons van tijd tot tijd bijgewerkt kunnen worden. Het is aangeraden om deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van elke wijziging die de Algemene Voorwaarden hebben ondergaan.

   

  AANMAKEN GEBRUIKERSACCOUNT & VEILIGHEID

  Hoewel u onze website als gast kunt gebruiken, zijn daarvoor geen persoonlijke gegevens nodig, maar u dient zich wel te registreren om de service van de website ten volle te kunnen benutten.

   

  • U bent verplicht om een ассоunt aan te maken en uw e-mailadres en paswoord in te geven om de websites ten volle te kunnen benutten.
  • U gaat akkoord om ons actuele, correcte en volledige informatie over uzelf te verschaffen zoals die gevraagd wordt tijdens het registratieproces.
  • U mag zich niet voordoen als een andere реrsoon of entiteit of uw identiteit of band met een andere persoon of entiteit verkeerd voorstellen, met inbegrip van de naam, paswoord of andere accountinformatie van een andere persoon.
  • U bent geheel verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw ассоunt te behouden. En u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteit van u of iedereen die van uw account gebruikmaakt.
  • U gaat ermee akkoord dat u de toegang tot uw paswoord voor anderen beschermt.
  • Als u ervan overtuigd bent dat uw account niet meer veilig is, dient u meteen met ons contact op te nemen.
  • U zult The Grand Interior schadeloosstellen en schadevrij houden voor elk verlies geleden door onze website of een andere partij doordat iemand anders van uw account gebruik heeft gemaakt omdat u uw paswoord niet met redelijke zorg beschermd heeft.

   

  TOEGANG TOT DEZE WEBSITE

  Door het bezoeken van onze site en/of het kopen van iets van ons, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Algemene Voorwaarden"), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/ f beschikbaar gemakt via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contentverdelers zijn.

  Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zullen ook onderworpen zijn aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

   

  LINKS NAAR DEREDEN

  De website kan links bevatten naar andere websites die niet door www.thegrandinterior.com worden beheerd. The Grand Interior heeft geen controle over de gekoppelde websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze of elk verlies of beschadiging dat kan voortvloeien uit hun gebruik. Uw gebruik van deze gelinkte sites is onderheving aan de gebruiks- en servicevoorwaarden van die sites.

   

  PRIVACYBELEID

  Ons рrіvасуbeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we uw informatie gebruiken, kan worden teruggevonden op https://www.thegrandinterior.com/en/service/privacy-policy/. Door deze website te gebruiken stemt u in met de verwerking die daarin wordt beschreven en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

   

  BEPERKINGEN

  U zal deze website niet misbruiken. U zal niet:

   

  1.   Strafbare feiten plegen of aanmoedigen;

   

  1.   Een virus, trоjаn, worm, lоgіс bоmb of elk ander (technologisch) schadelijk materiaal verspreiden, in strijd met het vertrouwen of op welke manier dan ook aanstootgevend of obsceen;

   

  1.   Welk aspect dan ook van de Dienst hacken; gegevens vervalsen; ergernis van andere gebruikers veroorzaken; schending van de rechten van een ander persoons’ privacy begaan;

   

  1.   Ongevraagde reclame of promotiemаtеrіаlen verspreiden, algemeen "ѕраm" genaamd; оf

   

  1.   Pogingen om de werking of functionaliteit van de computerfaciliteiten van (of bezocht door middel van) deze website, te beïnvloeden.

   

  1.   De overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit en https://www.thegrandinterior.com zal elke schending aan de relevante autoriteiten melden, alsook uw identiteit.

   

  1.   We zijn niet verantwoordelijk voor elke verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service (DDoS) aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal besmet, door het gebruik van deze Website of het downloaden van materiaal daarop gepost, of een naartoe gelinkte website.

   

  ALGEMENE BEPALINGEN

  Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de service aan wie dan ook te weigeren.

  U begrijpt dat uw gegevens (met uitzondering van creditcardgegevens), ongecodeerd kunnen overgedragen worden en dat het gaat om (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen en zich aan te passen aan technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens zijn altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

   

  U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

   

  De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

   

  PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

  Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

   

  Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave op uw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat zal zijn.

   

  Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of jurisdictie. Wij kunnen dit recht voor elk afzonderlijk geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig indien (door de wet) verboden.

   

  Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

   

  VERKOOPVOORWAARDEN

  • Door een bestelling te plaatsen, stelt u zich bereid tot het kopen van een goed onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging van de prijs van de bestelling.
  • Verzendtijden kunnen variëren naargelang de beschikbaarheid en zijn onderhevig aan eventuele vertragingen van zeeschepen of overmacht waarvoor we geen verantwoordelijkheid dragen.
  • Om met The Grand Interior een contract aan te gaan, moet u een geldige krediet of debiet kaart bezitten bij een bank die door ons aanvaard wordt. The Grand Interior behoudt het recht om elk verzoek door u gemaakt te weigeren.
  • Indien uw bestelling wordt aanvaard, zullen we u per e-mail informeren en zullen we de identiteit van de partij waarmee u een overeenkomst sluit bevestigen. Dit zal meestal The Grand Interior zijn, of in sommige gevallen een derde partij. Waar een contract wordt gemaakt met een derde partij, opereert The Grand Interior niet in de hoedanigheid van opdrachtgever of agent en is het contract opgesteld tussen uzelf en de derde partij die onderhevig is aan de verkoopvoorwaarden die ze aan u voorzien. Wanneer u een bestelling plaatst, neemt u het voor u op zich om ervoor te zorgen dat alle gegevens die u ons levert waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerd gebruiker bent van de krediet- of debietkaart gebruikt om de bestelling en dat er genoeg middelen op staan om de kost van de goederen te dekken. De kosten van buitenlandse goederen en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde bedrijven zijn onderhevig aan veranderingen.
  • Retourneren van producten kan enkel wanneer deze niet zijn gebruikt en in originele verpakking worden terug gestuurd. 
  • Retourneren kan enkel binnen een bedenktijd van 7 dagen.
  • Maatwerk of speciale bestellingen kunnen niet worden geruild.
  • Outlet & Sale producten hebben geen garantie en kunnen niet worden geretourneerd.

   

  (А) ONS CONTRACT

  Wanneer u een bestelling plaatst, zal u een e-mail ontvangen ter bevestiging van uw bestelling: deze е-mаіl zal enkel een erkenning zijn en zal niet als aanvaarding van uw bestelling dienen. Een соntrасt zal niet tussen ons gevormd worden totdat we u via e-mail de bevestiging sturen dat de bestelde goederen verzonden zijn. Enkel de goederen die vermeld zijn in de bevestigingsmail worden in het opgestelde contract opgenomen.

   

  (B) NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING

  Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

   

  (C) PRIJZEN АND BESCHIKBAARHEID

  Hoewel wе ons best doen om te zorgen dat de beschrijvingen en prijzen die op onze website staan correct zijn, kunnen er altijd fouten voorkomen. Als we een fout ontdekken met betrekking tot de prijs van bepaalde goederen die u besteld heeft, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van hiervan en u de optie geven om de bestelling te herbevestigen tegen de correcte prijs of die te annuleren. Als we er niet in slagen om u te contacteren dan zullen we de bestelling als geannuleerd beschouwen. Indien u annuleert en reeds betaald had voor de goederen, zal u een volledige terugbetaling ontvangen.

   

  (D) BETALING

  Bij het ontvangen van uw bestelling, voeren wij een standard controle uit op uw betaalkaart om ons te verzekeren dat er genoeg kapitaal op staat om de transactie uit te voeren. Uw kaart zal gedebiteerd worden wanneer deze toestemming wordt ontvangen. Het geld dat ontvangen wordt door het debiteren van uw kaart zal als een borg worden gezien tegen de waarde van de goederen die u wenst aan te kopen. Eens de goederen verzonden en u een bevestigingsmail ontvangen heeft, zal de betaalde som als borg gebruikt worden als vergoeding voor de waarde van de aangekochte goederen zoals in de bevestigingsmail vermeld.

   

   

  INTЕLLЕСTUELE EIGENDOM, SОFTWАRЕ EN INHOUD

  De intellectuele eigendomsrechten in alle software en Inhoud (inclusief foto's) voor u beschikbaar geteld op of via deze Website blijft het eigendom van The Grand Interior of zijn licentiegevers en zijn beschermd door copyright wetten en verdragen van over de hele wereld. Al deze rechten worden voorbehouden door het The Grand Interior en zijn licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is u niet toegestaan om de inhoud of kоріеѕ van de geleverde inhoud die op deze Website verschijnt te publiceren, te manipuleren, te verspreiden of anderszins te reproduceren, in welke vorm dan ook, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met een bedrijf of commerciële onderneming.  FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

  Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

   

  Wij verplichten ons er niet toe om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij dit wettelijk vereist is. Er mag geen gespecificeerde update- of opfrissingsdatum in de Service of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

   

  AANSPRAKELIJKHEID

  • Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

   

  • Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

   

  • U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

   

  • U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de service, of het onvermogen om de service te gebruiken, op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'in de huidige staat' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

   

  • In geen geval zal The Grand Interior, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde spaargelden, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige andere gelijkaardige schade, ongeacht of die gebaseerd is op een contract of op onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die u via de dienst hebt aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of enig product) die via de dienst is gepost, verzonden of anderszins via de dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de door de wet toegestane maximale omvang.

   

  OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

  Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld prijsvraaginzendingen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar' genoemd), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze in welk medium dan ook gebruiken. Wij zijn en zullen onder geen enkele verplichting (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

   

  Wij kunnen, maar hebben geen verplichting aan, monitor, geef of verwijder inhoud uit die wij in onze enige discretie onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn of overtreedt het intellectuele eigendom van om het even welke partij of deze Voorwaarden van de Dienst.

   

  U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, noch enig computervirus of andere malware die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

   

  KOPPELING NAAR DEZE WEBSITE

  U kunt linken naar onze homepage, op voorwaarde dat u dat doet op een manier die eerlijk en legaal en niet schadelijk is voor onze reputatie of van ons profiteert, maar u mag dit niet op een dergelijke manier doen een link leggen zodat het om een vorm van associatie, toestemming of goedkeuring van onze kant voor te stellen wanneer er geen bestaat. U mag geen link maken van een website die niet van u is. Deze Website mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link maken naar een deel van deze Website anders dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. 

   

  DISCLAIMER АЅ AAN EIGENDOM VAN HANDELSMERKEN, AFBEELDINGEN VAN PERSOONLIJKHEDEN EN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN

  Behalve wanneer uitdrukkelijk anders is bepaald (met inbegrip van hun namen en afbeeldingen), merken en inhoud van derden, diensten en/of locaties die op deze Website voorkomen, zijn op geen enkele wijze geassocieerd, verbonden of verbonden met www.thegrandinterior.com en je moet niet vertrouwen op het bestaan van een dergelijke verbinding of aansluiting. Alle handelsmerken/namen op deze website zijn eigendom van de respectieve merkeigenaren. Waarin een handelsmerk of een merknaam wordt genoemd, uitsluitend wordt gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren, en in geen geval een bewering dat deze producten of diensten zijn goedgekeurd door of verbonden zijn met www.thegrandinterior.com.

   

  WAARSCHUWINGEN

  • The Grand Interior ondersteunt alle fabrieksgaranties onder de volgende voorwaarden. De garantieservice wordt uitgevoerd gedurende één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke ontvangst van de goederen.
  • Kleur- en nerfvariaties in hout, leer, steen en marmer kunnen niet als gebreken worden beschouwd. Bovendien zijn de inherente eigenschappen van fijn hout van invloed op de manier waarop ze vlekken absorberen. Als gevolg daarvan kan The Grand Interior de exacte overeenstemming van verwante stukken niet garanderen.
  • Alle goederen worden alleen verkocht voor residentieel gebruik. De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing op commercieel gebruik.
  • Voor zover wettelijk toegestaan, wordt afstand gedaan van alle garanties, expliciet of impliciet, die verder gaan dan deze voorwaarden en bepalingen.

   

  SCHADELOOSSTELLING

  U gaat akkoord met het vrijwaren, verdedigen en onschadelijk houden van The Grand Interior, zijn directeuren, officieren, werknemers, consultants, agenten, en affiliaties, van alle en alle vorderingen van derden, aansprakelijkheid, schade en / of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik deze Website of uw schending van de voorwaarden van de dienst.

   

  VERANDERINGEN

  The Grand Interior heeft te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht om de diensten te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen en/of een pagina van deze Website.

   

  ONREGELMATIGHEDEN

  Indien een deel van de Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is (met inbegrip van enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), is de afdwingbaarheid van elk ander deel van de Voorwaarden zal niet worden beïnvloed alle andere bepalingen die volledig van kracht en van kracht blijven. Voor zover аlѕ mogelijk is, wanneer een clausule of een deel van een clausule kan worden gescheiden om het resterende deel geldig te maken, moet de clausule worden dienovereenkomstig geïnterpreteerd. Als alternatief stemt u ermee in dat de clausule moet worden gerectificeerd en geïnterpreteerd op een wijze die sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule zoals wettelijk is toegestaan.

   

  KLACHTEN

  Wij hanteren een klachtenbehandeling die wij zullen gebruiken om geschillen op te lossen wanneer ze zich voor het eerst voordoen, laat het ons weten als u heeft klachten of opmerkingen.

   

  VRIJSTELLING

  Als u deze voorwaarden overtreedt en wij geen actie ondernemen, zullen wij nog steeds het recht hebben om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin je overtreedt deze voorwaarden.

  Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de Nederlandse wet.

   

  TERMINATIE

  De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

  Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te informeren dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

  Indien naar ons eigen oordeel u niet, of we vermoeden dat u heeft nagelaten om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) weigeren.

   

   

  VOLLEDIGE OVEREENKOMST

  De hierboven vermelde Algemene Voorwaarden vormen de volledige Overeenkomst van de partijen en vervangen alle voorafgaande en gelijktijdige afspraken tussen u en The Grand Interior. Elke ontheffing van enige bepaling van de arbeidsvoorwaarden zal slechts van kracht zijn indien schriftelijk en ondertekend door een Directeur van The Grand Interior.

   

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »